ကျွန်ုပ် နှင့် ပါတီနိုင်ငံရေး ကောက်ကြောင်းများ (၂)

အလားတူ နှစ်ပါတီ (ALD နှင့် RNDP) ပေါင်းစည်းပြီးနောက် ၂၀၁၄ စက်တင်္ဘာ ၂၅-၃၀ တွင်ကျင်းပခဲ့သည့် (တစ်ရက်ထပ်တိုးသဖြင့် ၃၀ တွင်ပြီးစီးခဲ့) ပထမအကြိမ်ANP ပါတီညီလာခံ(သံတွဲ) ၏ (ရ/သုံး) ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းသည်လည်း အမှန်ရှိသင့်ပါသည်။ ပါတီတခုအနေဖြင့် ရှိရပါမည်။ ညီလာခံ(ရ/သုံး)ရှင်းတမ်း ထွက်ရှိရေး ANPဥက္ကဌအနေဖြင့် CECအစည်းအဝေးများတွင် တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ညီလာခံကျင်ပရေး ဦးစီးကော်မတီ၊ လုပ်ငန်းကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေရေးကော်မတီ၊ ကျင်းပရေးကော်မတီ စသည်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းကြစဉ် မိမိသည် ပါတီ၏ဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး ပခေါင်းဆောင်မှ ာဦးအေးသာအောင်ဖြစ်ပါသည်။

ညီလာခံပြီးနောက် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် CECတွင် ဥက္ကဌဖြစ်လာသည့် မိမိသည် ငွေစာရင်းရှင်းလင်းပေးရေး တိုက်တွန်းရုံသာ တတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ပါတီတွင်းကိစ္စရပ်တစ်ခုအတွက် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းတစ်ရပ်အားအတည်ပြုခြင်း မိမိတို့ပါတီအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပုံမှာအဆင့်(၃)ဆင့်ရှိပါသည်။

ပထမအဆင့် – ပါတီCECသည် ကိစ္စရပ်တစ်ခုအားဆောင်ရွက်ရန်အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ကြလျှင် CECများပါသည့် ကော်မတီတရပ်ကိုဖွဲ့စည်းပြီး ဆောင်ရွက်စေပါသည်။ ဒုတိယအဆင့် – အဆိုပါကော်မတီသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည်နှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အစီရင်ခံစာ နှင့်အတူ ကုန်ကျစရိတ်အသေးစိတ် (ရငွေ/သုံးငွေ) စုစုပေါင်းကို စာရင်းချုပ်ပြုလုပ်ပြီး စာရင်းစစ်ဖြင့် စိစစ်ကာ တာဝန်ပေးခဲ့သည့် CECက ဆွေးနွေးစိစစ်အတည်ပြုနိုင်ရန် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း တင်ပြအစီရင်ခံရပါသည်။ တတိယအဆင့် – အဆိုပါလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် ပြီးစီးမှုအစီရင်ခံစာအား ပါတီCECမှ ဆွေးနွေးသုံးသပ်အတည်ပြုကြပြီးမှသာလျှင် ပါတီငွေစာရင်းရှင်းတမ်းအဖြစ် ပါတီ ဥက္ကဌ၊အဖွဲ့မှ နောက်ဆုံးအတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးကြရပါသည်။ ပါတီတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အ ဆင့်ဆင့်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟု ထင်မှတ်ယူဆပါသည်။ သို့သော် ယနေ့အထိညီလာခံရှင်းတမ်း မထွက်သေးသည်ကို ဦးထွန်းအောင်ကျော်FBတွင်တင်မှသာ သိရပါသည်။

ညီလာခံတခုလုံး၏ငွေကိုင်ဖြစ်သော ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ (ဘဏ္ဍာရေးမှူး)နှင့် သုံးငွေတစ်ရပ်ချင်းကို ခွင့်ပြုပိုင်ခွင့်ရှိသေ ာကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီဥက္ကဌ၊ ငွေသုံးစွဲကြသည့် လုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဌများ ဆွေးနွေးညှိနှိင်းကာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှင်းလိုက်လျှင် အမြန်ဆုံးရှင်းတမ်းထွက်နိုင်ပြီး အနီးစပ်ဆုံးCECတွင်မတင်နိုင်ခဲ့လျှင်တောင်ဒုတိယအကြိမ်ပါတီညီလာခံတွင် တင်နိုင်ပါသည်။ ၂၇-၁၁-၂၀၁၇ နေ့ ANPပါတီဥက္ကဌအဖြစ်မှ မိမိနုတ်ထွက်စဉ် တောင်းဆိုခဲ့သည့် ၂၀၁၅အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ဗဟိုအောင်နိုင်ရေးကော်မတီ၏ (ရ/သုံး)စာရင် းနှင့် စစ်ဘေး၊ ရေဘေး၊ လေဘေး ဒုက္ခသည်ကူညီရေး (ရ/သုံး)စာရင်းကို ရှင်းလင်းပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်ကို ဦးအေးမောင်မရှိဘဲ ANPဒုညီလာခံတွင် ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့သည်ဆိုပါလျှင် ပ-ကြိမ် ANPညီလာခံ (ရ/သုံး)ကို ဥက္ကဌဦးအေးမောင်မရှိဘဲ မရှင်းလင်းနိုင်စရာမရှိဟု ကောက်ချက်ဆွဲ၍ရပါသည်။ MAB မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ် နှင့်ပါတီ၏ စာရင်းရှင်အပ်ငွေဘဏ်စာရင်း Account (၂) ခု မိမိမှတ်မိသလောက် MAB စစ်တွေ တွင် Current Account (၂)ခု ဖွင့်ထားခဲ့ကြပါသည်။ မိမိတို့သည်စနစ်တကျပါတီတွင်း(ရ/သုံး)ကို ဘဏ်၌ အပ်နှံခြင်း/ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်း ပြုခဲ့သည်ဟု ထင်မှတ်ပါသည်။

– ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဦးစံကျော်လှ၊ ဒေါက်တာတင်အောင်(CC) နှင့် ဦးအောင်မြကျော်တို့ (၃)ဦး ဖွင့်သည့် ဘဏ်စာရင်းတခု၊ (ယင်းဘဏ်စာရင်းသည်ပါတီလစဉ်ကြေး၊ အမတ်များထံမှ လစဉ်သတ်မှတ်ရာနှုန်း ဖြတ်တောက်ပြီး ထည့်ဝင်ငွေ၊ ပါတီသို့ အလှူရှင်များ၏ လှူဒါန်းငွေများကိုဘဏ်သို့ အပ်နှံရန် နှင့် အသုံးစရိတ်ထုတ်ယူရန် ဖြစ်ပါသည်)။

– နောက်ဘဏ်စာရင်းတခုမှာ ဘဏ္ဍာရေးမှူးဦးစံကျော်လှ၊ ဒေါ်အေးနုစိန် တို့နှစ်ဦး အမည်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်သည့် Account ဖြစ်ပါသည်။ (အမည်တွဲခြင် းရောယှက်နိုင်ပါသည်) (ရေ၊လေ၊ပဋိပက္ခဘေးများအတွက်ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှ လှူဒါန်းငွေများကို လက်ခံရယူခြင်း နှင့် ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။) ပါတီ၏page တွင်ဘေးဒုက္ခအလှူခံရာ၌Acc; No;ကို ဖေါ်ပြကြော်ငြာပြီး အလှူငွေရရှိရေးဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြသည်ဟုထင်မှတ်ပါသည်။

အဆိုပါဘဏ်စာရင်း(၂)ခုလုံးတွင်ပါတီဥက္ကဌမိမိအမည်မပါရှိဘဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ် ပါသည်။ အဆိုပါ Account ဖွင့်ရာသို့ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူ သွားရောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဘဏ်စာရင်းနှစ်ခုကို အခြေခံအစပြု စိစစ်ပြီးမှသာ စစ် ၊ရေ ၊လေ ဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ မည်မျှလှူဒါန်းခဲ့ကြသည် မည်ကဲ့သို့သုံးစွဲခဲ့ကြသည် (မည်သူများက ထုတ်ယူသုံးစွဲခဲ့ကြသည်) ဥပမာ – ဥက္ကဌဒေါက်တာအေးမောင်အမည်ဖြင့်ထုတ်ယူခဲ့သည့် ငွေရှိခဲ့သလား၊ တို့ကို ပါတီဝင်ထု နှင့် ရခိုင်လူထုက ပီပီပြင်ပြင် သိရှိနိုင်ပြီး သမိုင်းဝင် (ရ/သုံး) စာရင်းရှင်းတမ်းတရပ် အဖြစ်ကျန်ရစ်ပါလိမ့်မည်။ Bank statement နှင့် ယှဉ်တွဲစိစစ်ရန်မှု လိုအပ်ပါမည်။ မှတ်ချက်-အဆိုပါ Acc; သည် RNDP ကတည်းကဖွင့်ခဲ့သလား ANP ကာလဖွင့်ခဲ့သလား မမှတ်မိပါ။ သို့သော်ANPသည် RNDP ကိုအမွေခံရပါသဖြင့် ဆက်စပ်ပါသည်။ သံတွဲANP ညီလာခံတွင်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်မှု အခန်းမှအသီးသီးပါဝင်ခဲ့ကြသူတို့သည်လည်း ANP ပါတီတွင် ယခုအခါရှိကြတော့မည် မဟုတ်ပါသဖြင့် ကွဲပြားသည့်ရှုထောင့်အမြင်ဖြင့် အမှန်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်များကို သမိုင်းသင်ခန်းစာယူနိုင်ကြစေရန် ပြည်သူသို့ တင်ပြပေးသင့်ပါသည်။ ANP ဥက္ကဌတာဝန်ယူခဲ့သည့် မိမိအနေဖြင့်လည်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပုံကို အမှန်မြင်ခဲ့ကြုံခဲ့သည့်အတိုင် းရှင်းပြသင့်ပါသည်။ မည်သို့ရှင်းပြရမည်ကို အကြိမ်ကြိမ် စဉ်းစားပြီးနောက် RNDP ပေါ်ပေါက်လာပုံက စမြစ်ဖျားခံမှ ပိုမိုပြည့်စုံမည်ဟုထင်မှတ်၍ မိမိပါဝင်ခဲ့သေ ာပါတီနိုင်ငံရေးကို ကောက်ကြောင်းမျှ ရှင်းလင်းပြီး ဦးထွန်းအောင်ကျော် ညွှန်းဆိုသည့်ပါတီငွေစာရင်းကို အာရုံစိုက် Focus လုပ် သုံးသပ်ကာ ညီလာခံအပါအဝင် ပြည်သူသိရှိသင့်သည့် အကြောင်းအရာများကို အပိုင်းအလိုက် တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ANP ပါတီပထမအကြိမ် ပါတီညီလာခံသည် အများမျှော်လင့်သကဲ့သို့ညီညွတ်မှုမှတ်တိုင်၏ ကနဦးခြေလှမ်းမဖြစ်ခဲ့ဘဲ ပြိုကွဲမှူ၏လားရာခြေလှမ်းအစ ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုသာ စိတ်မကောင်းစွာ မှတ်ယူဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ နှောင်းလူငယ်များ သင်ခန်းစာယူနိုင်ရန်နှင့် နောင်ပေါ်ထွန်းမည့်အသင်းအဖွဲ့၊ ပါတီများတွင် ဤအမှားမျိုးကို ရှောင်ရှား နိုင်ကြစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

RNDP အတွေ့အကြုံ ။ ရန်ကုန်နှင့်စစ်တွေ နှစ်ခြမ်းညှိနှိုင်းပူးပေါင်းကြပြီး RNDP ဖြစ်တည်လာပါသည်။ ရန်ကုန်ခြမ်းတွင် ဦးလှစော၊ ဦးဇော်အေးမောင်၊ ဦးအုန်းတင်၊ ဦးဝိုင်းမောင်တို့ ဦးဆောင်ကာ စစ်တွေခြမ်းတွင် ဦးဖိုးမင်း၊ ဦးဖိုးကျော်သန်း၊ ဦးခင်မောင်ကြီး၊ ဦးမောင်စစ်ဟန်၊ ဦးစိန်စောလှ၊ ဦးသာလှအောင် တို့ ဦးဆောင်ကြပြီး မိမိလည်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ RNDPသည် မြန်မာအီးဂရက် Myanmar Egress အခြေခံမှ လာသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ Development Party အမည်တူ တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့် ညီနောင်မဟာမိတ်စုဖွဲ့မှု ရှိခဲ့ပါသည်။ သမ္မတဟိုတယ်၌ မြန်မာအီဂရက်ရုံးခန်းရှိပါသည်။ အီးဂရက်က ဒေါက်တာနေဝင်းမောင်၊ ဦးလှမောင်ရွှေ၊ ဦးတင်မောင်သန်း တို့၏ နိုင်ငံရေးသင်တန်းတွင် ဦးဝိုင်းမောင်၊ ဦးဇော်အေးမောင်၊ ဦးလှစော၊ ဦးအုန်းတင်၊ ဦးထွန်းနိုင်၊ ဦးမြင့်ကျော် တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်ဟုအများပြောကြပါသည်။ ဟုတ်မဟုတ် မိမိမသိပါ။ RNDP ပါတီအမည်နှင့် ပါတီဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကို ရန်ကုန်ဖက်ခြမ်းမှရေးဆွဲပြီးအဆိုပြုခဲ့ပါသည်။ ဦးဖိုးကျော်သန်း၏အိမ် (ယခင်ရတညရုံး) ပါဒလိပ်ချိတ် (ခေါ်) မြို့သူကြီးရပ်ကွက်တွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီး စစ်တွေခြမ်းမှ ပါတီဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းအား ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ကာ အတည်ပြုပေးခဲ့ကြပါသည်။

မိမိကို RNDP ပ-ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရန်ကုန်ကျောက်မြောင်းရှိ ဦးဝိုင်းမောင်၏ ညီမအိမ်ခန်းတွင် ရွေးချယ်ကြပြီးနောက် မှတ်မှတ်ရရ တစ်နေ့တွင် ဦးဝိုင်းမောင်၊ ဦးလှစော တို့မှ ဒေါက်တာနေဝင်းမောင်၊ ဦးတင်မောင်သန်း တို့နှင့် တွေ့ဆုံရန် သမ္မတဟိုတယ်သို့ခေါ်သွားသဖြင့်တွေ့ဆုံနှတ်ဆက်ခဲ့ရဖူးပါသည်။ ၄င်းနောက် မြတ်ခိုင်၏ဂျာနယ်တိုက်သို့သွားရောက်ပြီး အင်တာဗျုးသည်ကို ဖြေကြားခဲ့ရပါသည်။ နည်းတူ မိမိသည် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရပြီးနောက်တွင်လည်း ဦးဇော်အေးမောင်ခေါ်သွားသဖြင့် ဦးလှမောင်ရွှေနှင့် သူ၏ရုံးတွင် တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့ပါသည်။ RNDPပါတီ ရန်ကုန်ခြမ်း၏ ငွေစာရင်းကို ဦးထွန်းနိုင် (ယခင်အကောက်ခွန်အရာရှိ)၊ ဦးမြင့်ကျော် (၂၀၂၀-ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးလောင်း ANP) တို့ နှစ်ဦးပြုစုခဲ့ကြပုံ ရပါသည်။

RNDP အစ ရန်ကုန်ခြမ်းက RNDP သည် လူ၊ ပစ္စည်း၊ ငွေ ရန်ကုန်ခြမ်းကို အခြေခံတည်ဆောက်ပြီးမှ ရခိုင်ဘက်ခြမ်းကို ချဲ့ထွင်ခဲ့ပါသည်။မေ(၆)၂၀၁၀ တွင် စတင်တည်ထောင်ပြီး၊ ဇွန်(၁)၂၀၁၀ တွင် ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရပါသည်။ ပါတီဌာနချုပ်သည် ရခိုင်တွင် ရုံးစိုက်ရမည့်မူကို လက်ကိုင်ပြုကြပါသည်။ ပါတီရုံးမှတ်ပုံတင်ပါလိပ်စာမှာ ဦးခင်မောင်ကြီး၏အိမ်ဖြစ်သည့် လမ္မတော်တောင်၊ စစ်တွေ ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်ခြမ်းမှ နိုင်ငံရေးဩဇာရှိသူတစ်ဦးက ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမတ်(၃)နေရာသာ စတိဝင်ပြိုင်ရန် ဖိအားပေးခဲ့သော်လည်း ရခိုင်ခြမ်းမှလက်မခံဘဲ UEC ခွင့်ပြုသည့် ပါတီစည်းရုံးရေးကာလအတွင်း ရသမျှမြို့နယ်အားလုံး စည်းရုံးတည်ဆောက်ပြီး ဝင်ပြိုင်အနိုင်ရယူနှိင်ခဲ့ကြပါသည်။ သို့ဖြင့် ၂၀၁၀ တွင် တနိုင်ငံလုံးတတိယအများဆုံးအနိုင်ရပါတီအဖြစ် စာရင်းမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါသည်။

နည်းတူ အတွင်းအပြင်နှစ်ဖက်ညှပ်တိုက်ခိုက်မှု ပူးသတ်မှုတို့လည်းခံရပါသည်။ ရန်ကုန်ခြမ်း၏ အမတ်(၃)နေရာသာဝင်ပြိုင်ရန်မူသည် “Egress မှလာသလား၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှလာသလား” မပြောတတ်ပါ။အရက်မူးတိုင်း ပြည်ထောင်စုအမတ်များကို”အမတ်လ မတ်” ဟုဆဲဆိုကြောင်း နောက်ပိုင်း ကြားရပါသည်။ အမတ်များအပေါ် မနာလိုဝန်တိုစိတ်၊ နိုင်ငံရေးစင်မြင့် ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာသည့်လွှတ်တော်၊ ငါသာလျှင် ပါတီ၏ အရှင်သခင်၊ ငါသာလျှင် ဘဝတလျှောက်လုံးအနစ်နာခံလာသူ၊ ထောင်ကျခံလာသည့် နိုင်ငံရေးသမား စသည့်အတ္တဗဟိုပြုမသိစိတ်သည် အခါအားလျော်စွာ ရုန်းထလာရာ၊ ပါတီတွင်းဩဇာ အာဏာနီတည်ဆောက်မှု၊ ဥက္ကဌအမည်ခံ ဦးဆောင်သူအပေါ်အားပြိုင်မှု မကြေနပ်မူ၊ အရက်မူးပြီး ဆဲဆိုပေါက်ကွဲမှု တို့သည် မိမိ၏ RNDP ကာလ သည်းမခံသင့်သည်ကိုသည်းခံ၍လည်းကောင်း ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသည့်နေ့ရက်များ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ နည်းတူ ပါတီတည်ထောင်မှုကို ဆန့်ကျင်သူများ၊၂၀၀ ၈ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လက်မခံသူများက RNDPသည် အီးဂရက်ဦးလှမောင်ရွှေထံမှ သိန်း(၆၀၀)ယူခဲ့သည်ဟု ကောလာဟလဖြင့် အစပြုတိုက်ခိုက်ကြပါသည်။ စစ်တွေကောလိပ်ကျောင်းအနီး ”-“တည်းခိုခန်းမှစဖြန့်သည်ဟုကြားရပါသည်။မိမိက ဦးလှမောင်ရွှေထံ ငွေကိစ္စဟုတ်မဟုတ် တိုက်ရိုက်မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ သူကနှုတ်ဆိတ်နေပါသည်။ မည်သူ့ကို ပေးသည်ဟု မပြောခဲ့ပါ။ ဦးလှမောင်ရွှေ သက်ရှိထင်ရှားရှိ၍ စုံစမ်းမေးမြန်းအတည်ပြုချက်ရယူကြစေလိုပါသည်။ အဆိုပါစွပ်စွဲမူကြောင့် ပါတီတည်ထောင်စ ရန်ကုန်ခြမ်း၏ ငွေစာရင်းကို မိမိမှ တောင်းခံခဲ့ပါသည်။

အပိုင်း(၃)တွင်ဆက်လက်တင်ပြပါမည်။

ဒေါက်တာအေးမောင်

2021 October 01

=====

The Mog Nation Wiki

Kyaw Zaw Oo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s