အောင်လှသိန်း ၊ ဦး

(The Mog Nation Wiki, an archive)

ဦးအောင်လှသိန်း သည် ရခိုင်အမျိုးသား စာရေးဆရာ နှင့် ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း ရေးသားပြုစုသော စာအုပ်များအနက် တစ်အုပ်မှာ “ရခိုင်သုတအဘိဓာန် | A Dictionary of Rakhine” ဖြစ်သည်။


The Mog Nation Wiki