ငန်းတော်ရှည်မြွီမင်းသား / The Snake Prince


ရခိုင်ရိုးရာ ဝထု “ငန်းတော်ရှည်မြွီမင်းသား” ကို အဘောင်ရှင် ဒေါ်စောသိန်းတန် ပြောပြရေ။

“The Snake Prince”, an Arakanese folk tale told by grandma Daw Saw Thein Dan


short link to this post =>

https://tinyurl.com/SnakePrinceStory
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s