နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်း အခြေခံသဘာဝ အခွင့်အရေးများ (BILL OF RIGHTS)

နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်း အခြေခံသဘာဝ အခွင့်အရေးများ (BILL OF RIGHTS)

အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ၏ သဘာဝအလျောက် ရပိုင်ခွင့်ရှိပြီး အစိုးရက တားဆီးပိတ်ပင်ပိုင်ခွင့်မရှိသော အခွင့်အရေးများ အစုအဝေးကို နိုင်ငံသား အခြေခံအခွင့်အရေးစု (Bill of Rights) ဟုခေါ်သည်။

အမေရိကန်၏ ပထမဆုံး ပြည်နယ် (၁၃) ခုတို့စုပေါင်းလျက် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းဖွဲ့စည်းပုံ (Articles of Confederation) အားဖြင့် နိုင်ငံတည်ထောင်ခဲ့ကြသော်လည်း ထိုကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းဖွဲ့စည်းပုံအရ အားကောင်းသော ဗဟိုအစိုးရမရှိဘဲ နိုင်ငံတစ်ခုအနေဖြင့် ရပ်တည်ဖို့ အခက်အခဲရှိသည် ဟု ယူဆကြသဖြင့် ပိုမိုအားကောင်းသော ဖက်ဒရယ်အစိုးရ တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် Articles of Confederation ခေါ် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ကြိုးစားကြသည်။ ဗဟို ဘက်ဂျက်ရရှိရေးအတွက် ပြည်နယ်များထံမှ ခခယယတောင်းရခြင်း၊ ဆူပူပုန်ကန်မှုများကို နှိမ်နင်းရာတွင် အခက်အခဲကြုံခြင်း၊ နိုင်ငံရပ်ခြားအစိုးရများနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရေး စသည့် စသည့် အားနည်းချက်များကို ပြင်ဆင်နိုင်ရေးမှာ (၁၃) ပြည်နယ်စုတို့အတွက် အရေးတကြီးလိုအပ်လာသည်ဖြစ်ရာ အားကောင်းသော ဗဟိုအစိုးရတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် Federalist ခေါ် ဖက်ဒရယ် အစိုးရပေါ်ပေါက်ရေးဝါဒီများက ကွန်ဂရက် (Continental Congress) တွင် ကြိုးပမ်းကြသည်။ ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းရေးမလိုလားသူများကို anti-federalist များ ဟု ခေါ်ကြသည်။

ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်သည်ထက် ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ရေးဆွဲသည်က ပိုကောင်းမည်ဟု ယူဆကြသဖြင့် ရေးဆွဲကြရာ – ထို အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်တွင် နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်း၏ အခြေခံသဘာဝအခွင့်အရေးများ မပါရှိသေးဖြစ်နေခြင်းအား ထောက်ပြကြသည်။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသို့ မအပ်နှင်းထားသော မည်သည့်အခွင့်အာဏာမဆို ပြည်နယ်များနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များထံတွင် ရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးသူများက ဆွေးနွေးကြသော်လည်း ထောက်ပြသူများက ဘဝင်မကျနိုင်ကြပေ။

ထို့ကြောင့် ထိုအချက်များကို ထည့်သွင်းကြရေး အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးမှုများအပြီးတွင် ထိုအခြေခံအခွင့်အရေးများကို ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ထပ်တိုးပြင်ဆင်ချက် (amendment) များအဖြစ် ကွန်ဂရက်နှင့် ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းက အတည်ပြုနိုင်ရန် Federalist တစ်ဦးဖြစ်သူ ဂျိမ်းစ်မက်ဒီဆင် (James Madison) က ပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်း (၁၂) ချက်ကို တင်ပြရာ ၁၇၉၁-ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ သုံးနှစ်အတွင်း အချက် (၁၀) ချက်ကို အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ပြင်ဆင်ချက်များအဖြစ် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။ ထို ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ချက် ဆယ်ချက်ကိုပင်လျှင် နိုင်ငံသားများ၏ အခြေခံအခွင့်အရေးစု (Bill of Rights) ဟု ခေါ်ဆိုကြခြင်း ဖြစ်လေသည်။

အားကောင်းသည့်အစိုးရတစ်ရပ်ရပ်သည် မင်းဆိုးမင်းညစ် အစိုးရ (tyranny) မဖြစ်လာရေးကို တွေးမျှော်ကြံဆခဲ့ကြသော အမေရိကန် ရှေးဦးဖခင်များကြောင့် Bill of Rights သည် ယနေ့ထက်ထိ ဒီမိုကရက်တစ် အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း အခွင့်အရေးများကို အကာအကွယ်ပေးသည့် ယန္တရား၏ အခိုင်အမာ အုတ်မြစ်ဖြစ်နေလျက်ရှိသည်။

အဆိုပါ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ချက် ဆယ်ချက်တို့အား အောက်တွင် အကျဉ်းချုပ် သာသာပြန် ရည်ညွှန်းချက်နှင့်အတူ ဖော်ပြထားပါသည်။

First Amendment
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances. (ပထမပြင်ဆင်ချက်။ ။ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၊ သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်၊ နစ်နာမှုများအတွက် အစိုးရထံတင်ပြခွင့်)

Second Amendment
A well-regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed. (ဒုတိယပြင်ဆင်ချက်။ ။ စည်းစနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထား သော ပြည်သူ့စစ်များဖွဲ့စည်းထားရှိနိုင်ရေးအတွက် လက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားရှိခွင့်)

Third Amendment
No Soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the consent of the Owner, nor in time of war, but in a manner to be prescribed by law. (တတိယပြင်ဆင်ချက်။ ။ အများပြည်သူ့ အိမ်နေရာများတွင် ပိုင်ရှင်များ၏ သဘောတူညီချက်မရှိဘဲ စစ်သားများကို စခန်းချစေခွင့်မရှိစေဖို့)

Fourth Amendment
The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized. (စတုတ္ထပြင်ဆင်ချက်။ ။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု မရှိဘဲ ဝင်ရောက်ရှာဖွေခြင်း ဖမ်းဆီးခြင်းများမှ ကင်းလွတ်ခွင့်)

Fifth Amendment
No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation. (ပဥ္စမပြင်ဆင်ချက်။ ။ ကျနမှန်ကန်သော တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် တရားစီရင်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ဆန့်ကျင်ထွက်ဆိုရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်၊ ပြစ်မှုတစ်ခုတည်းကို နှစ်ကြိမ်စီရင်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်)

Sixth Amendment
In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defense. (ဆဋ္ဌမပြင်ဆင်ချက်။ ။ တရားစွဲဆိုခံရသူများ၏ အဖွင့်အရေးများ၊ ဥပမာအားဖြင့် မြန်မြန်ထက်ထက်စီရင်ခြင်း၊ အများပြည်သူ့ရှေ့မှောက်စီရင်ခြင်း)

Seventh Amendment
In suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise re-examined in any court of the United States, than according to the rules of the common law. (သတ္တမပြင်ဆင်ချက်။ ။ တရားမမှုများတွင် ဂျူရီဖြင့်တရားစီရင်ခြင်း)

Eight Amendment
Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted. (အဋ္ဌမပြင်ဆင်ချက်။ ။ အာမခံတင်ငွေ အလွန်မကျွံတောင်းဆိုခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်၊ ရက်စက်သော ပုံမှန်မဟုတ်သော အပြစ်ပေးခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်)

Ninth Amendment
The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people. (နဝမပြင်ဆင်ချက်။ ။ ပြည်သူတို့၏ အခြားသော အခွင့်အရေးများ)

Tenth Amendment
The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people. (ဒသမပြင်ဆင်ချက်။ ။ ပြည်ထောင်စုသို့ မအပ်နှင်းသော ကြွင်းကျန်အာဏာများအားလုံး ပြည်နယ်များလက်ထဲတွင် ရှိနေခြင်း)

KZO
(၀၅-၀၈-၂၀၂၁)

[လူငယ်များအတွက် နိုင်ငံရေးမှတ်စုတိုများ (၇)]


Tag: လူငယ်များအတွက် နိုင်ငံရေးမှတ်စုတိုများ


Arakan-related Books and Documents / ရခိုင်​​ရေးရာ စာအုပ်​စာတမ်းများ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s