ရခိုင်ပက္ခဒိန်

(The Mog Nation Wiki, an archive)


ရခိုင်ပက္ခဒိန်

နယအဘယရာဇာမင်းလက်ထက်နန်းတွင်းပညာဟိတိကတွက်ချက်လို့
(အေဒီ ၆၃၉-၂၆၃၈)နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ထိရခိုင်တာကူးလထပ်ပက္ခဒိန်ကို
ရွီးဆွဲထားခရေ။ယင်းပက္ခဒိန်ကိုအခြေခံလို့စစ်တွေကဝတ်လုံတော်ရ
ဦးထွန်းစံက(အေဒီ၁၈၂၀-၁၉၂၉)နှစ်ပေါင်းတရာကျော်ရခိုင်တာကူးလထပ်
ပက္ခဒိန်ကိုတွက်ချက်လို့၁၉၁၈ခုနှစ်ကစာအုပ်ထုတ်ခရေ။နိုင်ငံတော်ပက္ခဒိန်အဖွဲ့ဝင်ဆရာကြီးဦးထွန်းလှခိုင်ကအေဒီ၁၈၅၉က၁၉၆၀ထိရခိုင်မြန်မာအင်္ဂလိပ်သုံးဘာသာနှစ်တရာပက္ခဒိန်ကို၁၉၆၀ခုကထုတ်ခရေ။
မြန်မာနိုင်ငံပက္ခဒိန်အကြံပီးအဖွဲ့ဝင်ဆရာကြီးဦးအောင်ချစ်က
အေဒီ၁၉၁၂က၂၀၁၄ထိနှစ်တရာပက္ခဒိန်ကိုရခိုင်မြန်မာအင်္ဂလိပ်သုံးဘာသာနန့်၂၀၁၃ခုကထုတ်ဝေခရေ။ရခိုင်ပက္ခဒိန်မာလထပ်ကြုံရေနှစ်မာရိုးရာအစဉ်အလာအရတာကူးလမာလထပ်ရေ။
[Alfred Macdonald Bulteel Irwin, Sir]ရွီးရေThe Burmese & Arakanese_Calendarsစာအုပ်မာရခိုင်ပက္ခဒိန်ကိုအေဒီ၁၇၃၉မှ
အေဒီ၂၀၀၀ထိ နှစ်ပေါင်း၂၆၂နှစ်ကိုဖေါ်ပြထားရေ။
အေဒီ၆၃၉မှ၂၆၃၈ထိနှစ်ပေါင်း၂၀၀၀တွက်ရခိုင်ဝါဆိုလပြေ့နိန်တိကိုလေ့
ဖေါ်ပြထားရေ။ယင်းစာအုပ်ကို၁၉၀၉ခုကထုတ်ခရေ။

~ Sara U Kyaw MaungThe Mog Nation Wiki
Kyaw Zaw Oo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s