ရခိုင်ဖက်သို့ ခိုးဝင်နေကြသော ပါကစ္စတန်မှ ကုလားများအရေး (newspaper cutting)

(The Mog Nation Wiki, an archive)


ရခိုင်ဖက်သို့ ခိုးဝင်နေကြသော ပါကစ္စတန်မှ ကုလားများအရေး (newspaper cutting)

(by: ရမ္မာသန့်ဖြူ)

၁၉၆၈ ဇွန်လ (၂၀) ရက်၊ ဗိုလ်တထောင်သတင်းစာThe Mog Nation Wiki
Kyaw Zaw Oo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s