၂၀၁၂ ပြည်တော်ဝင် ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းအား စစ်တွေသားတို့ ကြိုဆိုခဲ့ကြစဉ်က (photo)

(The Mog Nation Wiki, an archive)


၂၀၁၂ ပြည်တော်ဝင် ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းအား စစ်တွေသားတို့ ကြိုဆိုခဲ့ကြစဉ်က အမြန်ယာဉ်ရေဆိပ်တစ်ခုတွင်

~ Okka KyawThe Mog Nation Wiki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s