ရခိုင်စာပီယဉ်ကျေးမှုနန့်သမိုင်းသုတေသီဆရာတော် ဒွါရာဝတီ-အသျှင်ကုသလ(ငွေသဇင်) ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူခြင်းအပေါ် ဝမ်းနည်းကြောင်းနန့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ကြောင်း သဝဏ်လွှာပီးပို့ခြင်း

ရခိုင်စာပီယဉ်ကျေးမှုနန့်သမိုင်းသုတေသီဆရာတော် ဒွါရာဝတီ-အသျှင်ကုသလ(ငွေသဇင်) ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူခြင်းအပေါ် ဝမ်းနည်းကြောင်းနန့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ကြောင်း သဝဏ်လွှာပီးပို့ခြင်း

authored by: ULA/AA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s