ဦးဥတ္တမပန်းခြံ ဖွင့်လှစ်ပြီ (newspaper cutting)

(The Mog Nation Wiki, an archive)


ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်ကအသျှင်ဥတ္တမကိုဂုဏ်ပြုရေအနေနန့်
ဦးဥတ္တမပန်းခြံလို့ရန်ကုန်မှာဖွင့်ခကေလေ့နောက်ပိုင်း
ကန်တော်မင်္ဂလာပန်းခြံလို့ပြောင်းပစ်တေ။အဂုဦးဥတ္တမပန်းခြံပြန်ဖြစ်လားဗျာယ်။

~ Sara Kyaw MaungThe Mog Nation Wiki
Kyaw Zaw Oo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s