၂၀၁၇ ARSA နှင့် စစ်​တ​ကောင်းနွယ်​​များ ထကြွမှုဖြစ်​ရန်​ တာစူ​နေစဉ်​ကာလအတွင်း အသတ်​ခံရ​သော ကိုင်းကြီးရွာသားမြိုလူမျိုးများ

(The Mog Nation Wiki, an archive)


၂၀၁၇ ARSA နှင့် စစ်​တ​ကောင်းနွယ်​​များ ထကြွမှုဖြစ်​ရန်​ တာစူ​နေစဉ်​ကာလအတွင်း အသတ်​ခံရ​သော ကိုင်းကြီးရွာသား မြိုလူမျိုးများ

Mro villagers killed by Chittagonians in 2017
The Mog Nation Wiki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s