ပဒတ်စာ (photo)

ပဒတ်စာ / မုတ်ဆဒါ / ပစာဒါ


ပဒတ်စာ (သံတွဲ ၊ လေးမြို့ချောင်း)

မုတ်ဆဒါ (မာန်​​အောင်​)

ပစာဒါCategory: Lexicons / ရခိုင်​​​ဝေါဟာရများ

Arakan-related Books and Documents / ရခိုင်​​ရေးရာ စာအုပ်​စာတမ်းများ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s